EVENTS OG TEAMBUILDING
Sjovt, lærerigt og anderledes

SANG OG STEMMETRÆNING - WEEKEND
Stemme, krop, åndedræt og fantasi

MUSIKALSK UNDERHOLDNING
Jazz, viser, pop,, fællessang

STEMMEKRAFT I PRAKSIS
Formidling, tale og præsentation

KURSER FOR KOR
Krop, klang, leg, latter og lydhørhed

SKRU OP FOR SALMESANGEN
Løft kirketaget med mere sang

helle0_166_lille.png

STEMMEKRAFT

Stemmen helt unik og genkendelig - men samtidig foranderlig. Vi kan nemlig altid udvikle og udforske vores stemme. Det er en livslang proces. 

  • Stemmekraft - glæden ved at bruge stemmen i sang og i tale - at synge ud, at give lyd, at farve og forme, at nuancere og variere, at være nysgerrig og nærværende.
  • Stemmekraft - at udforsker de enorme vokale ressourcer, vi har til rådighed, når stemmen forankres i kroppen, bæres af åndedrættet og løftes af fantasien.
  • Stemmekraft - at opdage nye sider af sig selv, når stemmens råderum udvides.

Vi er forskellige. Nogle holder af at arbejde meget med teknik og konkrete redskaber, andre har det bedre med at gå mere intuitivt til værks og arbejde ud fra indre billeder og kropslige oplevelser. Jeg bruger begge disse veje eller søger en helt tredje. Jeg har ingen faste opskrifter, men trækker på en stærk base af både traditionelt og eksperimenterende stemmearbejde og på mine mange års erfaring som underviser og udøvende sanger. Mit mål er at møde alle kunder, elever og kursister med respekt og åbent sind, at lytte til deres ønsker, for at finde den bedste vej for hver enkelt.

Velkommen til STEMMEKRAFT.

Helle Møller